Juridiske bemærkninger

Brugsbetingelser

På baggrund af de mange muligheder og risici, som internettet tilbyder, beder vi dig om at følge en række generelle betingelser, som vi er nødt til at etablere for både din og vores beskyttelse.

Erklæring vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger delta pronatura GmbH

Som udbyder af disse websider tager vi beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i henhold til lovens databeskyttelsesforskrifter samt denne databeskyttelseserklæring.

Brugen af vores websted er som regel mulig uden at angive personlige oplysninger. Personlige oplysninger er individuelle oplysninger om personlige og saglige forhold af en identificeret eller identificerbar naturlig person (f.eks. navn, adresse eller e-mailadresser). Registreres personlige oplysninger, sker dette altid på frivillig basis. Disse data videregives ikke til tredje part uden at du udtrykkeligt har givet din tilladelse. Da disse data er særligt beskyttet, indsamler vi dem kun i den teknisk nødvendige omfang. Nedenstående forklarer vi, hvilke oplysninger vi registrerer under dit besøg på vores websted og hvordan vi bruger dem. Vores databeskyttelse overholder reglerne i den tyske Databeskyttelseslov (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), det europæiske databeskyttelsesdirektiv(EU-GDPR) og den tyske telemedielov (Telemediengesetz, TMG). Kun hvis du udtrykkeligt har givet din tilladelse, bruger vi dine data også til videregående formål, der beskrives nøje i tilladelsen. Uden dit samtykke eller et tilsvarende påbud fra myndighedernes side stiller vi dine data ikke til rådighed for tredje personer.

Vi gør opmærksom på at dataoverførsel i internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan være forbundet med sikkerhedsbrist. En fuldkommen beskyttelse f data mod uvedkommendes adgang er derfor ikke mulig.

Ved brug af vores internettilbud indsamles, forarbejdes og/eller bruges (nedenstående i alt »forarbejdes«) personlige oplysninger (nedenstående kaldt »data«) på følgende måde: 

1. Indsamling, forarbejdning og brug af personlige oplysninger inden for rammerne af den generelle brug af vores internetudbud.

Ved hver adgang til vores internetudbud gemmes forbigående automatisk forskellige data i en protokolfil. Også brugen enkelte funktioner på vores websted - som f.eks. søgefunktionen eller »Pletdetektiv« - medfører de pågældende forarbejdningsprocesser. Inden for denne ramme forarbejder vi udelukkende følgende filtyper:

  • IP-adresse
  • Adgangens dato/klokkeslæt
  • Styresystem
  • Browsertype
  • Skærmstørrelse
  • Kaldt og referenceret side/filnavn
  • Overført datamængde.

Vi forarbejder disse data kun for at gøre det muligt at benytte vores internetudbud. Dette omfatter især oprettelse af forbindelsen samt sikring af IT-sikkerheden.

Ud over de ovennævnte tilfælde indsamles, forarbejdes eller bruges personlige oplysninger med dit udtrykkelige samtykke.

2. Kontaktformular

Vi indsamler personlige data via vores kontaktformular. Uundværlige for dette formål er dit navn, fornavn,- e-mailadresse samt dit individuelle ønske til os. Oplysninger derudover, som postadresse eller telefonnummer, er ikke absolut nødvendige, men er under omstændigheder til hjælp ved en hurtig og individuel bearbejdning. En forarbejdning af dine oplysninger sker kun, når formularen er udfyldt fuldstændigt og konsistent. Dine oplysninger forarbejdes kun med det formål at kunne bearbejde dit forespørgsel. Med forbehold for lovens opbevaringsfrister slettes dataene senest 90 dage efter at du har sendt dit forespørgsel. 

3. SSL-kryptering

For sikkerhedens skyldig og som beskyttelse af overførslen af fortrolig indhold, som f.eks. forespørgsler, som du sender til os som webstedets ansvarlig, bruger vi SSL-kryptering. En krypteret forbindelse genkendes ved, at adresselinjen i browseren skifter fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Når SSL-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredje.

4. Videregivelse af brugerdata

delta pronatura GmbH sælger, udlejer eller videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredje personer. Vi overfører dine data til tredje personer, hvis du har givet dit samtykke:

  • Ordregiver: delta pronatura GmbH betror i visse tilfælde andre virksomheder eller personer med opgaven at varetage forpligtelserne over for kunderne i sit navn. Hertil kan det være nødvendigt at videregive disse data for at stille produkter eller serviceydelser til rådighed for dig. Eksemplerne hertil er kundeservice, forarbejdning af betalingsdata, ekspedering af bestillinger og understøttelse ved markedsføring. Også i disse tilfælde forarbejdes data kun, såfremt lovens regler tillader dette eller du har givet dit udtrykkelige samtykke.

delta pronatura GmbH betror kun sådanne virksomheder med opgaven, der pga. deres kvalifikation samt de tekniske og organisatoriske muligheder kan garantere en sikker og korrekt behandling af dataene. Desuden betror delta pronatura GmbH udelukkende virksomheder, hvis samarbejde er tilladt iht. det datasikkerhedskonforme samtykke iht. den tyske datasikkerhedslov og det europæiske databeskyttelsesdirektiv.

  • Databehandling pga. lovbestemmelser / beskyttelse mod misbrug / tredje personers rettigheder: delta pronatura GmbH er berettiget at forarbejde dine personlige oplysninger, såfremt dette er nødvendigt for at opfylde lovens pligter. Til dette formål kan pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG overføre disse data især til myndigheder, retshåndhævende myndigheder eller domstole. delta pronatura GmbH er desuden berettiget at bearbejde personlige oplysninger, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at opklare eller forhindre misbruget af dette websted eller for at fremsætte krav fra delta pronatura GmbH, virksomhedens medarbejdere eller brugerne.

Dine personoplysninger videregives ikke til lande uden for EU, med undtagelse af videregivelsen af de oplysninger, der er genereret af cookien, til en server, ejet af Google i USA (detaljerne se 9. webanalyser).

5. Cookies

I vores webudbud bruger vi »Cookies«. Her er der tale om små filer, der indeholder oplysninger om den tekniske styring af sessionen, og som ved brugen af vores websted under omstændigheder overføres fra en webserver til hukommelsen i din browser. De oplysninger, der er indeholdt i cookies oplyser om en speciel brugsadfærd for tiden af dit besøg på vores websted. Vi anvender de indhentede informationer ikke for en enkelt profilering af din brugsadfærd. Oplysninger hjælper os kun i at registrere hyppigheden af brug og antal af brugere på vores websted, samt for at gøre webstedet så komfortabel og effektiv som muligt.

Du kan også bruge vores websted uden cookies ved at deaktivere lagring af cookies i din browser. De fleste browsere accepterer cookies automatisk. Men bemærk, at der under omstændigheder skal regnes med en begrænset brugerføring når cookies ar deaktiveret.

En liste over de cookies, beskrivelser af cookiernes formål samt yderligere informationer om de pågældende cookies findes her; i vores cookie-samtykke-løsning.

Ved første besøg på vores websted og altid derefter kan du i vores cookie-samtykke-løsning kan du acceptere eller afvise enkelte eller alle cookies separat ved at du sætter et grønt flueben ved siden af den pågældende cookie eller fjerner det og derefter klikker på »Gem indstillinger«.

De indstillinger, der er foretaget i din cookie-samtykke-løsning, gemmes på din computer eller mobil enhed. Du skal derfor foretage dem igen, når du sletter dit browserforløb eller anvender en anden enhed eller en anden browser.

6. Datasikkerhed og databeskyttelse, kommunikation via e-mail 

Dine personlige oplysninger beskyttes ved indsamling, lagring og forarbejdning ved hjælp af tekniske og organisatoriske tiltag således at de ikke er tilgængelig for tredjepersoner. Ved kommunikation via e-mail kan den fuldstændige datasikkerhed ikke garanteres af os, således at vi anbefaler at benytte posten ved oplysninger med et stort behov for hemmeligholdelse.

Når du overlader din e-mailadresse til os, erklærer du dig udtrykkeligt indforstået med at modtage e-mails fra os. Vi tillader os at bruge e-mails til kommunikationen med dig, for at sende de ønskede oplysninger til dig eller oplysninger om de udbudte serviceydelser. Vi videregiver ikke din e-mailadresse til andre, der dermed kan oplyse dig direkte om deres produkter og serviceydelser.

7. Annullering af samtykke - dataoplysninger og ændringsønsker - oplysninger, sletning og spærring af data - dataoverførsel

Iht. tysk databeskyttelseslov og den europæiske databeskyttelsesdirektiv er du berettiget til gratis oplysninger og de gemte data, deres oprindelse og modtager samt formålet med lagring samt evt. en rettighed til korrektion, spærring eller sletning af disse data. Hertil kommer, at du er berettiget til at overføre dine data i et maskinlæseligt format. Dine data slettes så, hvis ikke loven forbyder det. Du kan altid annullere din tilladelse til os til at benytte dine personlige data. Ved ønsker vedrørende oplysning, sletning, og rettelse af dine data samt dataportabilitetsønsker og gerne også gode ideer bedes du kontakte vores datasikkerhedsansvarlige Rolf Mentges, CTM-COM GmbH, Marienburgstraße 27, 64297 Darmstadtf (E-Mail: datenschutz@delta-pronatura.de).